Vandaag ontvingen wij het ontzettend fijne bericht dat het VSB-Fonds ‘de Strijd mee aangaat’!
Dankzij hun enorm fijne subsidie kunnen wij verder bouwen aan ‘onze Kathedraal’.

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, draagt het fonds bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.
Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar, óók in een heel bijzondere theaterproductie zoals ‘Strijd om de Kathedraal’! 

Meer over VSBfonds.